La fiasta dils Portughes a Mustér

Cheu enzacontas impressiuns dalla fiasta ch'ils Portughes a Mustér han organisau ensemen cun ils da Mustér per pign e grond.